Strona główna


REKRUTACJA  na rok szkolny 2014/2015  rozpoczęła się 15 maja 2014 r.


Witamy na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, publicznej placówki kształcenia ustawicznego dorosłych, w systemach dziennym i zaocznym.

SZKOŁY BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH!!! BEZ CZESNEGO!!!

CKU w Sopocie prowadzi nabór do liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

g_04.jpg

KSZTAŁCIMY BEZPŁATNIE W ZAWODACH:

 • TECHNIK ADMINISTRACJI
 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
 • TECHNIK INFORMATYK
 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 • WYKONYWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ
 • PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
 • ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
 • ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH, FINANSOWYCH I KURIERSKICH ORAZ W ZAKRESIE OBROTU TOWAROWEGO
 • PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH I ADMINISTROWANIE SIECIAMI
 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI

KURSY I SZKOLENIA

Nasze atuty:

 • Wykwalifikowana, przyjazna słuchaczom kadra nauczycielska
 • Nowoczesna baza dydaktyczna:
  • 10 nowoczesnych multimedialnych pracowni komputerowych
  • dostęp do internetu
  • multimedialna czytelnia i biblioteka
 • Praktyki zawodowe w wyspecjalizowanej firmie symulacyjnej.
 • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – podjazd dla osób na wózkach.
 • Doświadczenie w kształceniu osób niepełnosprawnych.
 • Do dyspozycji słuchaczy dobrze zaopatrzony bufet.
 • Bezpłatny parking dla słuchaczy CKU po okazaniu identyfikatorów

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest również administratorem Sopockiej Platformy Edukacyjnej, która uczniom sopockich szkół ponadgimnazjalnych umożliwia naukę na odległość więcej

Powered by WordPress
Motyw : Krzysztof Bartel
Serw.NET
Zdjęcia : Marzena Parowińska
Wszelkie prawa zastrzeżone

Mapa strony